Elektronická Řídící Kontrola

"Cílem aplikace Řídící kontrola je automatizovaná a plně elektronická podpora pracovních postupů dle zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě. Řídící kontrola umožňuje organizaci provádět schvalovací procesy pro každou finanční nebo majetkovou operaci a při tom řádně dokladovat a zdůvodnit všechna učiněná rozhodnutí. Veškeré doklady o provedené řídící kontrola jsou podepsány zaručeným elektronickým podpisem a uloženy v elektronickém archivu."

Komplexní řešení pro efektivní řízení organizací

Komplexní řešení v pojetí DYNATECH je ověřený postup jak správně a systematicky zajistit podporu vybraných oblastí a dosáhnout zlepšení v rámci organizace. Zahrnuje řadu služeb jako např.:

  • Identifikace a specifikace potřeb
  • Analýza a návrh řešení
  • Organizační narovnání
  • Softwarová podpora
  • Zavedení změn do organizace
  • Dlouhodobá zákaznická podpora

Komplexní řešení nabízíme pro jednotlivé organizace, ale také pro jejich skupiny (zřizovatel a jeho zřizované a zakládané organizace)

Naši zákazníci

Středočeský kraj

Galerie středočeského krajeÚřad pro ochranu osobních údajů

Zákaznická a technická podpora

+420 543 426 331
+420 543 426 315podpora(at)dynatech.cz